מתחם מסחרי - 

תאור פרויקט: הדמיית מתחם מסחרי, חולון    שנה: 2014