בניין מגורים - 

תאור פרויקט: הדמיית בניין מגורים, חולון    שנה: 2014