בניין מגורים - 

תאור פרויקט: הדמיית בניין מגורים, פסגת זאב - ירושלים    שנה: 2014