הדמיית לובי כניסה - 

תאור פרויקט: הדמיית לובי כניסה ומרפסת דירת פנטאהוז    שנה: 2014