הרסוף חברה לבניה - 

תאור פרויקט: עיצוב דירות הפרויקט והדמיית מתחם הפרויקט    שנה: 2014